Faurefjell 1

«Veiskille for Bjerkreim»

 Faurefjell i Bjerkreim kommune. Foto: Berit Grøtteland Helland  Uten vedtak eller […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

19. mars 2022

Del:

 Faurefjell i Bjerkreim kommune. Foto: Berit Grøtteland Helland 

Uten vedtak eller mandat fra kommunestyret i Bjerkreim, har ordfører Kjetil Slettebø (Sp), i samråd med kommuneadministrasjonen, gjennomført nye forhandlinger med Norsk Vind. «Faurefjell er et kroneksempel på hvordan en vindkraftutbygging på land ikke skal være», skriver Stavanger Aftenblad på lederplass 18. mars.

Naturvernere over hele landet jublet i fjor i den tro at Faurefjell i Bjerkreim kommune, i Rogaland fylkeskommune, skulle være sikret mot vindkraftutbygging. «14 års kamp for å bevare et viktig friluftsområde og hjemstedet til kongeørn, hubro og vandrefalk er kronet med seier», skrev Naturvernforbundet i Rogaland på sitt nettsted 15. juni 2021. Bjerkreim kommune hadde på dette tidspunktet sagt nei til den dispensasjonen som utbygger Norsk Vind trengte for å industrialisere Faurefjell. Samtidig valgte Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å opprettholde sitt vedtak om at det planlagte Faurefjellet vindkraftverk måtte være i drift innen 31. desember 2021 for å beholde konsesjonen. Dette kunne ikke utbygger få til når dispensjonen fra kommunen manglet.

Nå viser det seg dessverre at vi jublet for tidlig. Uten vedtak eller mandat fra kommunestyret i Bjerkreim, har ordfører Kjetil Slettebø (Sp), i samråd med kommuneadministrasjonen, gjennomført nye forhandlinger med Norsk Vind. I den avtalen som nå ligger på bordet, blir det gitt lovnader om totale inntekter og bidrag til kommunen på cirka 12 millioner kroner i året i 25 år. Ifølge Stavanger Aftenblad ble det nye tilbudet sendt til kommunepolitikerne mandag 14. mars. Kun tre dager seinere, torsdag 17. mars, ble saken behandlet i kommunestyret og det ble besluttet at kommunen skal be om en ny utredning.

«Faurefjell er ikke bare enda et vindkraftverk i kommunen, det er bokstavelig talt et veiskille», poengterer Jørg Arne Jørgensen i et åpent brev til kommunen, som vi gjengir her:

Åpent brev til Bjerkreim kommune fra Jørg Arne Jørgensen

I løpet av få år har Bjerkreim blitt en av landet største vindkraftkommuner, noe som har ført til store naturødeleggelser. Kloke av skade valgte flertallet av politikere i Bjerkreim kommunestyre å gå imot vindkraftutbygging på Faurefjell i 2021. Etter mange runder og mye fram og tilbake, kjente mange av oss på en usigelig lettelse da fristen for konsesjonen gikk ut 31. desember 2021. Vi trodde saken skulle være ute av verden, men dessverre tok vi feil. Statsforvalteren i Vestland fylke hevder nå at kommunens avslag ikke er begrunnet godt nok og gir krav på å bli hørt i Rogaland.

Faurefjell sett fra Espeland 8. mars 2022. Foto: Aslaug M. Undheim

Når unike naturverdier står på spill er det ikke til å undres over at sterke følelser settes i sving, både lokalt og nasjonalt. Faurefjell er ikke bare enda et vindkraftverk i kommunen, det er bokstavelig talt et veiskille. Om Norsk Vind får lov til å bygge øst for E39, oppe på 5-600 meter høye Faurefjell, vil det rage 150-200 meter høyere enn andre vindkraftverk i området. I tillegg vil det ligge lengre inn i fjellheimen, i et område som nå er fritt for vindkraft.

Selvsagt vil selve Faurefjell bli rasert hvis utbyggingsplanene realiseres. De naturskjønne nærområdene ved steder som Ivesdal, Nedrebø og Birkelandsvatnet vil bli totalt dominert. Også langt større områder, som Trollakyrkja, Vinjekula, Gloppedalen, Espeland, Lanes, Rambjørheia, Lauperak, Store Skykula og Skarkaknuten, vil bli forringet. Deler av disse landskapene vil bli forvandlet til industriområder med enorme roterende turbinblader og høyintense blinkende lys som vil forstyrre både mennesker, fugler, insekter og ville dyr.

Utsikt til Faurefjell (det høyeste til venstre, midt i). Foto: Berit Grøtteland Helland 

Det er viktig å holde hodet kaldt. Statsforvalteren har jo ikke lagt føringer for hvilket resultat kommunen skal komme til. Bjerkreim er fortsatt i sin fulle rett til å ikke gi dispensasjon. Den begrunnelsen kommunen gir må bare være hjemlet bedre for å tilfredsstille Statsforvalteren i Vestland fylke, noe som kan anses som en ren formalitet.

Personlig håper jeg inderlig at kommunepolitikerne i Bjerkreim forstår hva som står på spill, og konkluderer med et tydelig nei til vindkraft i fjellene øst for E39. Dette er et naturlig skille. Spektakulære områder innover i fjellheimen, som Gloppedalsura og Trollakyrkja, må bevares for fremtidige generasjoner. Også fremtidens mennesker må få mulighet til å oppleve de gledene som kun naturen kan gi.  

Her kan du lese mer om vindkraft i Bjerkreim kommune:

Norsk Vind Energi NO

Vindkraft i Bjerkreim – Hjem (Hovedportal)

Faurefjell • Motvind Norge

Konsesjonssak – NVE

Nye innlegg