Hjelp oss å skaffe flere medlemmer!

Vindkraftlobbyen mobiliserer mot valget. Skaff et nytt medlem!

Kampen mot mer vindkraft på land har gitt god effekt – på kort tid! 
Fagbladet Europower Energi hadde 23.juni i år en artikkel med følgende tittel: «Vindkraftmotstanderne har vunnet politikerne.» Bladet konkluderer ut fra en gjennomgang av partiprogrammene og ser på utviklingen fra 2017 til 2021. Du kan lese artikkelen her.

Dette viser at det nytter å kjempe – men, OBS! OBS! Kampen imot vindkraft i norsk natur er ikke vunnet! Ikke på kysten, ikke i innlandet og ikke i fjellene våre! Vi har formidable motstandere, og vi vet at de mobiliserer for å få nye konsesjoner godkjent over hele landet.. NVE har nettopp åpnet for å ta opp igjen behandlingen av konsesjonssøknader som har konsekvensutredninger klare. Det er et signal som må tas på aller største alvor. Når de nye retningslinjene for konsesjonsbehandling er klare, kan vi vente en flom av nye søknader. Vi vet også at vindkraftbransjens organisasjon NORWEA arbeider aktivt for å forhindre reell skattlegging av vindkraftverkene. Nye strømkabler til utlandet og videre elektrifisering av sokkelen med strøm fra land vil drive strømprisene videre opp, noe som gjør nye vindkraftverk «lønnsomme» uten direkte subsidier.

Motvind Norge vokste raskt i 2019 og 2020, og er nå en organisasjon med over 19.000 medlemmer. Antall medlemmer er viktig av to årsaker; Det gir tyngde overfor politikerne, og særlig nå som det er valgår. Medlemmenes kontingent er også ryggraden i organisasjonens økonomi. Vi trenger derfor flere medlemmer, og setter nå i gang en intensiv kampanje for å bli veldig mange flere fram mot valget i september. 

Vi utfordrer nå deg og alle andre medlemmer til å være med i kampanjen! La det gå sport i det å rekruttere nye medlemmer. Vi definerer ikke noe bestemt mål, men hvis hvert enkelt medlem i snitt skaffer ett nytt medlem, nærmer vi oss altså 40.000! Det ville selvfølgelig gi en formidabel styrke i det fortsatte politiske arbeidet.

Å melde seg inn er enkelt; via PC, nettbrett eller mobil. Gå inn på motvind.org, trykk på den røde knappen merket «BLI MEDLEM», og resten er enkelt!

Gjør en innsats, skaff nye medlemmer! Vi skal holde dere oppdatert om hvordan kampanjen går.

Nye medlemmer kan få en bok som velkomstgave. Vi har inngått en avtale med den profilerte vindkraftmotstanderen og forfatteren Hogne Hongset. Han er nå ute med den nye boka «Klimaprofitøren». Han gir derfor Motvind Norge anledning til å bruke sin forrige bok «Vindbaroner» til en svært gunstig pris. Vi har derfor gleden av å kunne tilby nye medlemmer boka rett i postkassen, når ordinær kontingent på 250 kr er betalt!  Da krysser de av i innmeldingen for at de ønsker boka som velkomstgave. Her kan du lese en omtale av boka hos landets største krimblogger (Bla litt nedover for å finne omtalen).

Forfatteren gir også 1/3 av netto overskudd fra årets nye bok «Klimaprofitøren» til Motvind Norge av salg som genereres via denne linken. eller via link på vår hjemmeside motvind.org. Du kan lese en omtale av boken her. Prisen på «Klimaprofitøren» kjøpt via Motvind Norge er den samme som i bokhandel, 379 kr, og du får den rett i postkassen uten frakttillegg. Vi garanterer deg en spennende historie, knyttet opp i reelle utbygginger som fortsatt pågår. Og, ikke minst, et svært interessant og relevant etterord. Der tar Hongset opp sentrale energipolitiske spørsmål på en svært instruktiv måte. 

Motvind Norge vil gjerne drive aktiv og intens «motvind-valgkamp» fram mot 13. september, for å sikre best mulig gjennomslag for våre standpunkter i det nye Stortinget.

Bli med og skaff flere medlemmer, og du bidrar til at Motvind Norge kan stå enda hardere på! Lykke til – og på forhånd takk!

Motvind Norge 

Eivind Salen             John Fiskvik
leder                           nestleder