Andmyran II

Hurra for Andmyran! Case closed!

OED har i dag omgjort vedtaket til NVE, og gi […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. mars 2020

Del:

OED har i dag omgjort vedtaket til NVE, og gi ikke forlenget frist for idriftsettelse, som dermed forblir 31.12.2020

Denne fristen må ansees som umulig å nå, all den stund MTA-plan ikke er sendt på høring.

Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde. Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet. Jeg legger vekt på den betydelige endringen som har skjedd i vektleggingen av nedbygging av myr både i Norge og internasjonalt siden den opprinnelige konsesjonen ble gitt. Dette hensynet har vært avgjørende i vurderingen om det skulle gis utsettelse av fristen i denne spesielle vindkraftsaken, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Mange i hele Norge er glade for dette vedtaket!