Faurefjell-Line-Bjørk-III

Ingen statlig arealplan – Bjerkreim kan berge sitt Faurefjell

Olje- og energidepartementet kunngjorde i dag at konsesjonen på Faurefjellet vindkraftverk ikke skal ha virkning som statlig arealplan. Statlig plan er avslått, men konsesjonen består.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

25. september 2020

Del:

Foto: Line Bjørk

Olje- og energidepartementet kunngjorde i dag at konsesjonen på Faurefjellet vindkraftverk ikke skal ha virkning som statlig arealplan. Statlig plan er avslått, men konsesjonen består. Saken er nå sendt tilbake til Bjerkreim kommune, som dermed nå har reell myndighet etter Plan- og bygningsloven til å avgjøre Faurefjellets skjebne.

Dette er svært gode nyheter for alle naboer som i lang tid har kjempet mot dette prosjektet, som evt. vil bli den femte vindkraftutbyggingen i Bjerkreim kommune og den niende i Dalane. Det er et område som er hardt rammet av konsesjoner som ble utdelt for årevis tilbake, og som nå viser seg med langt mer alvorlige konsekvenser enn noen var forespeilet den gang.

Spørsmålet som kommunen skal behandle, er søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for omdisponering av arealene fra LNF-område (landskap, natur og friluftsliv), til industriområde for vindkraft.

Så er det å håpe at Bjerkreim kommune har fått med seg at dispensasjonsbehandlingen må være fulllstendig etter pbl 19-2, ikke kun en henvisning til konsesjonsbehandlingen. Her må kommunen ta ansvaret de er pålagt.

Statlig arealplan er et av statens kraftigste verktøy for å sørge for at det blir bygget kritisk infrastruktur. Vindkraftverk for overskuddsproduksjon av kraft med tanke på kjøp og salg hører ikke med til kritisk infrastruktur. Statlig plan kan ikke gis «uten videre», slik det påstås fra vindkraftbransjen. Det må mye mer til enn hensyn til bedriftsøkonomien og lønnsomheten i et privat selskap. Plan- og bygningsloven stiller opp et vesentlighetskrav, som f.eks. hensynet til forsyningssikkerhet.» Vesentlighetskravet er ikke tilstede i Faurefjell.

Dette har vært Motvind Norges standpunkt siden starten, og vi har fått støtte av en juridisk betenkning fra professor Ole Christian Fauchald. Å bruke statlig arealplan på denne måten er imot formålet for statlig arealplan, og imot intensjonen med lovverket.

Utbygger på Faurefjell er Norsk Vind AS, som tidligere i år fikk avslag på søknad om utsatt frist for oppstart av anlegget, i tråd med Stortingets vedtak av 19. juni i år. Der blir endelig frist for gitte konsesjoner på land satt til 31.12.2021, og Norsk Vind AS får ikke utsettelse utover dette. Det betyr at de vil få store problemer med å få anlegget realisert, og hvis de likevel tar sjansen,  gjør selskapet det på egen risiko.

Avgjørelsen vil også kunne få betydning for andre prosjekt der det er søkt om statlig arealplan, som f eks. Skorveheia i Flekkefjord. Også der er utbygger Norsk Vind AS, og også der er fristen 31.12.2021. Vedtaket vil kunne føre til at anlegget ikke lar seg realisere innen fristen, og dermed ikke lar seg realisere i det hele.

Olje- og energidepartementet: Ikke statlig plan til Faurefjell vindkraftverk

Les mer om Faurefjell og prosjektet, se bilder og kart her Faurefjellet vindkraftverk

Nye innlegg