innkalling-landsmote-2021

Vi er sterke sammen! Hjelp oss å verve medlemmer.

Innkalling til landsmøte i Motvind Norge 2021

Kjære medlemmer - da er det straks tid for landsmøte. Styret innkaller herved til ordinært landsmøte i henhold til vedtektenes §6.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

13. mars 2021

Del:

Kjære medlemmer – da er det straks tid for landsmøte.
Styret innkaller herved til ordinært landsmøte i henhold til vedtektenes §6.

Tid og sted
Lørdag 24. april 2021 kl. 15:00 – 18:00 via Microsoft Teams nettmøte.

Tidsplan og frister
Saker til landsmøtet sendes MVNorgeLM21.Sak@gmail.com innen lørdag 27. mars. Liste over delegater fra lokallag og regionlag må være innkommet innen fredag 26. mars. Påmelding øvrige medlemmer fra torsdag 1. april kl. 09:00 til seinest lørdag 6. april. Saksdokumentene sendes ut som e-post innen 10. april.

Deltakelse og stemmerett forutsetter betalt medlemskontingent.
Frister og påmeldingsinformasjon står nærmere beskrevet i innkallingen.

Ev. spørsmål om landsmøtet rettes til MVNorgeLM21.Post@gmail.com

Innkalling til landsmøte
Kontaktliste fylkeskontakter 

Valg – kandidater perioden 2021 – 2023

I følge §§ 8 og 9 i vedtektene skal landsmøtet foreta følgende valg:

  • Styreleder
  • Medlemmer til styret
  • Varamedlemmer til styret
  • Revisor
  • Nytt medlem til valgkomiteen

Leder velges for en periode, styremedlemmer for to perioder av gangen.

Av Styret er følgende på valg:

Eivind Salen, leder
Eivind Mauland
Inge Even Danielsen

Begrunnete forslag til kandidater sendes snarest til valgkomite.motvind@gmail.com

Valgkomiteen:
Sveinulf Vågene, Stavanger
Hans Anton Grønskag, Frøya
Inger Johanne Saunes, Ulsteinvik

Nye innlegg