Per Inge Østmoen
Bjerkreim 03 Vakkert vann med turbiner bak

Uttalelse – høring om avgift på landbasert vindkraft

av styreleder Eivind Salen Første mandag etter fellesferien går fristen […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

1. august 2021

Del:

av styreleder Eivind Salen

Første mandag etter fellesferien går fristen ut på å levere høring til forslaget om en avgift på landbasert vindkraft. Motvind Norge leverer likevel.

Vår hovedmelding er at fremtidig utbygging av vindkraft i Norge er unødvendig. Det viser vi i vår nylig utgitte Motmelding – En energipolitikk på Naturens premisser. En sammendrag av rapporten kan dere lese her.

En avgift på vindkraft vil ikke løse mange av de problemene som følger med den. Så den må aldri bli et incentiv for videre utbygging, Det vil gå på bekostning av Energilovens krav om at kraftutbygging, kraftproduksjon og kraftforbruk skal være rasjonelt i alle ledd. Det vil heller ikke følge Plan- og bygningslovens krav om bærekraft i planleggingen av arealressursene.

Motvind Norge mener derfor en avgift som tilfeller kommunene, vil øke presset mot kommuner med dårlig økonomi til å si ja til vindkraftutbygging for kortsiktig å bedre kommuneøkonomien, mot langsiktig å gi fra seg kommunens arealer. Arealene tilhører oss alle, nå og i fremtiden.

Vi mener derfor en avgift skal gjelde både kommende og eksisterende vindkraftverk, og at inntektene fra den skal gå til fornuftige tiltak for å skaffe til veie ny kraft, for eksempel gjennom energieffektivisering eller utbygging av gamle vannkraftverk. Avgiften må være så stor at den tilsvarer avgifts- og skattetrykket vannkraften har, slik at de to konkurrerer på samme vilkår. Vi mener også avgiften må være basert på installert effekt i kraftverkene, og ikke det vindkraftverkene faktisk produserer. Vindkraften skal ikke ha noen skattemessig fordel av at den er upålitelig og ustabil.

Hele uttalelsen vår finner dere her:

Andre må gjerne også sende inn. Høringssvarene må være inne inne 3. august. Mer informasjon og hvordan å sende inn finner dere på skatteetatens sider.