Motvinds budskap til landets politiske partier

Kart: Skjermdump fra NVE’s kartoversikt som viser konsesjonspliktige vindkraftverk som NVE har ferdigbehandlet eller som er under behandling.

Vårt budskap til samtlige politiske parti i Norge:
Det skal ikke gis nye konsesjoner for vindkraft i stortingsperioden 2021-25. Dette bør tas inn i partiprogrammene for perioden.

Begrunnelse:
Konfliktnivået rundt de fleste vindkraftutbyggingene, viser at det er behov for en grundig gjennomgang av areal- og energipolitikken i landet. Motvind Norge har derfor bedt Stortinget om å oppnevne en Energikommisjon.

Vårt brev til politiske parti kan leses her.