illustrajsonsfoto-motvind-norge-vindturbiner-kart

Vindkraftregimet og Stortingsvalget 2021

Vårt budskap til samtlige politiske parti i Norge: Det skal ikke gis nye konsesjoner for vindkraft i stortingsperioden 2021-25. Dette bør tas inn i partiprogrammene for perioden.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. oktober 2020

Del:

Kart: Skjermdump fra NVE’s kartoversikt som viser konsesjonspliktige vindkraftverk som NVE har ferdigbehandlet eller som er under behandling.

Budskap til politiske partier

Vårt budskap til samtlige politiske parti i Norge:
Det skal ikke gis nye konsesjoner for vindkraft i stortingsperioden 2021-25. Dette bør tas inn i partiprogrammene for perioden.

Begrunnelse:
Konfliktnivået rundt de fleste vindkraftutbyggingene, viser at det er behov for en grundig gjennomgang av areal- og energipolitikken i landet. Dette kan vi ikke se er gjort i St. meld. 28 «Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen»

Les våre råd og forslag: Motvind Norge har derfor bedt Stortinget om å oppnevne en Energikommisjon.

Vindkraftsaken og Stortingsvalget 2021 – brev til politiske parti

Nye innlegg