spleis-oyfjellet-okt-2020

Rekordstor giverglede til reindrifta i Øyfjell-saka

Givergleden blant norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. oktober 2020

Del:

Givergleden blant norske folk er fantastisk. Spleisen til reindriftssamene som er utsatt i saka om Øyfjellet vindkraftverk, har i formiddag passert 845 000 kroner. Folk finner seg ikke i at Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt skal stå alene mot internasjonale konsern som Eolus Wind, Aquila Capital, Rabobank og Alcona og betale saksomkostninger på 1,7 millioner til disse selskapene. 1,7 millioner tilsvarer verdien av hele flokken til en reindriftsfamilie.

Olje- og energiministeren har gitt tillatelse til Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune, som om det blir realisert, blir det største i landet. Svenske Eolus Vind AS har sammen med Veidekke AS startet opp anleggsarbeidet og bygd vei opp i høyfjellet, uten at alle tillatelser er i orden. I Jillen Njaarke reinbeitedistrikt er det bygd mange store vannkraftverk og overføringslinjer, og Helgeland har et gigantisk kraftoverskudd.  Dette er prosjektet har ingen behov for, ikke andre enn investorer i inn- og utland.

Med noen pennestrøk vil Tina Bru og regjeringen gi bort fjellet som gave til svenske Eolus Vind AS – en aktør som ikke har noen tradisjoner eller rettigheter til dette fjellområdet. Vesterfjellan har vært reinbeiteland i alders tid. Det var i disse fjellene den samiske pioneren Elsa Laula Renberg som kjempet for reinbeiteområdene, levde for 100 år siden. Reindriftssamene og deres kultur og levesett skal være beskyttet av både norsk lov og internasjonale avtaler. Likevel ser den norske statsmakten i 2020 seg berettiget til å ta fra de bit for bit, her 55 km2 med flyttelei og kalvingsland og forvandle fjellet til industriområde.

Reinbeitedistriktet har ikke nådd fram overfor myndighetene. Da gjenstod det å be om beskyttelse hos vår tredje statsmakt, rettsvesenet. Det koster i tid og  penger, driftsinntektene går til daglig brød og rekker ikke til dyre advokater og rettslige prosesser.

Motvind Norge tilbød reinbeitedistriktet hjelp, og Jillen Njaarke tok saka til retten, med Motvind som økonomisk garantist. Dette ble både vi og reinbeitedistriktet straffet for. Motparten fikk godkjent saksomkostninger på til sammen 1,7 millioner kroner – i ei lita sak og fire dager i retten. 1,7 millioner skal altså de som prøver å verne naturen og levebrødet sitt, måtte betale Aquila Capital og Eolus Vind AS, som er gitt land og vann gratis i gave, og som kjøper og selger fjellet for hundrevis av millioner og pantsetter det for milliarder. Etter at Eolus fikk en gratis konsesjon, er selskapet videresolgt til tyske Aquila Capital og konsesjonsområdet pantsatt for hele 315 000 000 euro.

– Om slike saksomkostninger blir standard her i landet, så vil det si at reindrifta er rettsløs og blir historie om kort tid,

sier Torstein Appfjell som er leder i Jillen Njaarke reinbeitedistrikt. Han har 580 dyr i vinterflokken sin.

– Dette er storsamfunnets overgrep mot sørsamisk kultur. Nettopp det moderne internasjonal lov skal beskytte mot, for å berge de få små urfolk som er igjen på kloden og deres næringer. Dette er David mot Goliat. Dette er urett og overgrep satt i system. Et slikt samfunn vil vi ikke ha.

Eivind Salen er klar.

– Reindrifta på Helgeland har måttet avstå mye areal til utbygging av vannkraft. Vi ber det norske folk støtte kampen mot dette overgrepet, slik at Jillen-Njaarke kan beholde Vesterfjellan med flyttelei og kalvingsland. Sist helg kom det inn en halv million kroner. I dag to dager seinere, gjenstår bare 40% av beløpet som trengs. Det viser styrke. Det viser hjerte. Det viser vei videre til framtida her i landet. I Norge skal vi ikke la pengegriske selskap få knuse naturen, reindrifta eller sørsamisk kultur! Ingen spleis vi har organisert har gått bedre enn denne. Dette skal vi klare!

Spleis Støtt reindriftsfamiliene mot utbyggerne

Les om Øyfjellprosjektet og Vesterfjellan

Nye innlegg