medlemsvekst

Styrke

I går var vi på førstesiden av Klassekampen med vinklingen […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

10. juni 2020

Del:

I går var vi på førstesiden av Klassekampen med vinklingen at vi har vokst fra 0 til 12 000 medlemmer på noen måneder. Fra journalisten begynte å skrive saken, til den nå i dag morges har stått på trykk i et døgn, har vi fått 700 nye, betalende medlemmer. I øyeblikket er vi 12 393, godt over tre hundre nye bare i går.

Av Eivind Salen

Dette var samme dag Den norske Turistforeningen (DNT) publiserte vindkraftundersøkelsen sin om folks holdning til vindkraft. 74 % er negative til vindkraft om det forstyrrer dyreliv. Det er godt over grunnlovsflertallet på 2/3.

Regjering og Stortingspolitikerne er i grov utakt med folket, om de ikke nå øyeblikkelig justerer kursen. Dette er noe folk ikke vil ha, på den måten det blir gjort.

Og de kan ikke si motstanden ikke er varslet. 5000 negative høringsuttalelser skulle gi noen hint. De må ha visst dette komme. Og nå må de vite at det kommer ikke til å gi seg.

I går publiserte også VG saken om Marit Agathe (53) som får en vindturbin 800 meter fra huset. Bråket vil bli helt grusomt. Det er hennes egne ord, og hun vet det.

De ansvarlige må vite det også. Det gjelder både i Regjering og Storting, og i eierkommunene til Zephyr, som er utbygger. Zephyr må trekke prosjektet. Og gjør de det ikke frivillig, må eierkommunene i Østfold Energi fortelle dem det. Det tar seg ikke ut at et interkommunalt selskap stjeler verdier ut av en annen kommunes arealer, ødelegger dem, og ødelegger livene til menneskene som bor der.

Haramsøy er det naturvernområder og naturreservat på alle sider av Vindkraftverket. Det forstyrrer mildt sagt dyrelivet. I tillegg til menneskelivet. Det skal godt gjøres å finne en annen enn Olav Rommetveit i Zephyr som synes dette anlegget er lurt, at det er en god investeringsbeslutning å bygge ut.

At konsesjonen er gitt er ikke noe argument som holder. Konsesjonen er feil, hårreisende feil, provoserende feil, og det er skruppelløse mennesker som tvinger grove feil igjennom for egen vinning.

Zephyr har hele fylkestinget på Møre i mot seg. De har hele lokalsamfunnet på Haram. Lokalsamfunnet har hele landet i ryggen. Folk reiser langveisfra for å være med i kampen. Men regjeringen, med statsministeren og Olje og Energidepartementet (OED), løfter ikke en finger. De gjør den feigeste feilen av alle, skylder på andre, sier det er andre som har gitt konsesjonen.

Konsesjonen skulle aldri vært gitt. Og når den er gitt, så skulle den ikke bli realisert. Det er så enkelt som det. Folk skjønner det. Det er helt ufattelig at ansvarlig myndigheter ikke skjønner det, at de ikke gjør noe.

Motvind Norge gjør noe. Det samme gjør mange andre lag og foreninger og interesseorganisasjoner, og vanlige mennesker. Vi viser styrke, men det er fordi vi er så mange, og på samme lag.

Vi vil bruke rettsvesenet for å stoppe utbygging av konsesjoner som aldri skulle vært gitt. For det ble vi straffet med 1,3 millioner i saksomkostninger for motparten, i Jæren Tingrett. Motparten er staten og utbygger. Folk ser dette. Det er ganske utrolig at staten stiller seg på utbyggers side, i en sak som vekker så sterk motstand i folket, som er helt hårreisende. Det er naboer som får livene sine ødelagt. Og våre ansvarlige myndigheter sitter passive og ser på. Når utbygger ber om hjelp for å få utbyggingen raskere gjennom, så får de den hjelpen, av hele statens maktapparat.

Folk ser det. Og de vil ikke ha det. De vil ha Motvind. Vi ba om 250 000 kroner i går, for å kunne forfølge sakene videre i retten. Fire timer tok det, så var pengene inne, og spleisen avsluttet. Det er styrke. Det er oss. Bli med du også.