Tysvær vindkraftverk

Uke 47 Strømsjokk

Uke 47 Strømsjokk Av Styreleder Eivind Salen Så har strømsjokket […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

29. november 2021

Del:

Uke 47 Strømsjokk

Av Styreleder Eivind Salen

Så har strømsjokket nådd hele landet. Vi har bygget mer vindkraft enn noen annen i Europa siste par år. Resultatet er ødelagte landskap og fortvilte mennesker langs hele vårt lange land. Og høyere strømpriser enn vi noensinne har hatt.

Det er dekning for å si at politikerne har ført oss bak lyset, og fortsatt gjør det. Hva de kommuniserer rimer ikke med det vi opplever. De sier «prisene kan bli marginalt høyere» og «mer stabil», og de sier «større forsyningssikkerhet». Resultatet ser vi nå, med at utenlandskabler går for fullt fra Norge og ut, samtidig som prisene i Norge er rekordhøye.

Greier politikerne å ta inn over seg at det er mennesker dette angår, og at det finnes dem som ikke kan håndtere en sånn uventet økning i faste utgifter som strømregningen er?

Fredag – nøyaktig samme dag som strømprisene økte fra Trøndelag (Midt-Norge, inkludert Møre og Romsdal) og nordover – kom konsulentselskapet Thema Consulting Group med tall på hvor mye strømprisen i Trøndelag ville øke om Fosen Vind AS og den norske stat fulgte norsk lov, norsk Høyesterett og internasjonale menneskerettigheter.

En ting er at de blander økonomi og menneskerettigheter, en annen er saken forsøker å få det til å se ut som om Fosen Vind AS sitt økonomiske tap egentlig rammer strømkundene. For strømkundene ville mye løse seg om norsk energipolitikk fulgte menneskelige hensyn og norske interesser, og ikke kraftbransjens hensyn og EU-landenes interesser.

Dette er råttent spill av TrønderEnergi, som har kjøpt Statkraft ut av Roan vindkraftverk, og dermed står ansvarlig for den delen av menneskerettsbruddene. Kjøpet ble gjort nå i år, før høyesterettsdommen falt, og det står seg som en håpløs handel å kjøpet et av Norges største vindkraftverk kort tid før Høyesterett erklærer konsesjonen ugyldig. Var det TrønderEnergi som bestilte rapporten fra Thema-gruppen? Det er i hvert fall konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar (!), Stig Tore Laugen, som uttaler seg i saken, og bekrefter tallene Thema Consulting har.

Den samiske reindriften får ikke benyttet sin tilsvarsrett, og får ikke sagt noe om hvordan det er at det interkommunale kraftselskapet i området de driver reindrift setter norske strømkunder opp mot dem, og får det til å se ut som om den samiske reindrifta og hensynet til dem fører til økte strømpriser.

Det er en del av strømsjokket. Store deler av det offentlige er ikke til å kjenne igjen.

I Tysvær kommune i Rogaland er det en klar opplevelse av at både politikerne og forvaltningen er på innbyggernes lag, sånn noenlunde, i alle fall. I denne vesle kommunen på Haugalandet er begge de to vindkraftverkene Gismarvik og Tysvær vindkraftverk nå satt i prøvedrift, og reaksjonene er svært sterke mot begge to. Det fins ikke anlegg med verre støybelastning enn Tysvær, det er 200 hus og fritidsboliger som er direkte berørt, og klagene er så mange at kommunen må gå i dialog med innbyggerne hvordan bruke felles ressurser best mulig. Det er staten med Olje- og Energidepartementet er problemet. De tar ikke ansvar for en horribel konsesjon de har delt ut, og svarer aldri ut klager og forespørsler.

Her er Motvind-bevegelsen sentral i arbeidet med å koordinere og å informere. Det var møte med inspeksjon i anlegget i går. Med var styret i Motvind Sørvest og Motvind Tysvær, samt daglig leder og styreleder i Motvind Norge. Ordfører i Tysvær, Sigmund Lier (AP), var med på Teams. Det er sånne møter vi trenger. Ikke bare i Tysvær, men i hele landet. Det må være reell dialog og reell sjanse til påvirkning, ikke bare en sjanse for det offentlige til å krysse av for at møte er holdt. Den siste meldingen går til politikere og forvaltning sentralt. Her er det altfor vanskelig å nå frem, og det skaper en uro og en frykt som gjør vondt verre.

Og så må vi igjen tilbake til Trøndelag, der selskapet TrønderEnergi og kommunene der, ikke ser ut til å ha helt kontrollen over hvem de egentlig er til for og hva mandatet egentlig er. Det er flere uker siden turbinvingen kollapset på Frøya. Mikroplast og miljøgifter har ligget for vær og vind. Denne uken startet anlegget opp igjen, uten at området ennå er ryddet. Og TrønderEnergi fortsetter kampen med å fremstå som et verstingselskap, med å mene at opprydningsjobben er en oppgave for skoler og barnehager, og lønnen er «pølse» og «is».

Alvoret i alt sammen ser vi også når den norske artsbanken legger frem den nye rødlisten, som det ble gjort denne uken. Det går i feil retning, etter alle målbare kriterier. Det kommer flere arter på listen, og artene som allerede er der, blir det færre av. Menneskelige arealinngrep er hovedårsaken. Og det er ikke sånn at her er det noe unntak for vindkraften. Buheii vindkraftverk er plassert midt i området villreinen har sitt sørligste beiteområde. Det er vel kjent av forvaltningen, fagfolkene, men det ble satt til side med et politisk vedtak i Kvinesdal kommune. De vedtok at villreinområdene skulle ligge sånn at det ble plass til vindkraftverket, som nå er eid av de største skattesvindlerne i Europa noen sinne.

Det er Mac Quarie-gruppen, toppsjefen med det vanskelige navnet, Shemara Wikramanayake,  tjener 20,6 millioner dollar i året. Området er pantsatt for 385 millioner euro, uten at bruksrettighetene er avklart. Det samme er Tysvær Vindkraftverk, der eieren er den samme, og staten har overkjørt kommunen med statlig arealplan. To ganger.

Derfor Motvind Norge. Det er uhyre viktig at vi får medlemmer, sånn at vi får kraft og tyngde til å nå frem med vårt budskap. Til mediene. Til politikerne. Til forvaltningen. Til verden. Støtt oss.

Artikler

Her er saker publisert på nettsiden og nyhetsartikler lenket til i teksten.

Nettsiden

https://motvind.org/darlig-nytt-for-artsmangfoldet/

https://motvind.org/darlig-nytt-for-artsmangfoldet/

Ekstern

https://www.nrk.no/rogaland/stromkabel-mellom-norge-og-tyskland-kan-gi-hoyere-strompriser-1.15510839

https://www.mn24.no/nyheter/i/XqaWMW/turbinene-staar-her-ulovlig-sjekk-hvor-mye-mer-du-maa-betale-hvis-de-fjernes

Nye innlegg