Sele strand, Jærstrendene, Solnedgang, Natur, Ren natur, Naturbilde
Strand og sol

Uke 52 Rekordhøye strømpriser en kald romjul

av styreleder Eivind Salen Årets siste ukerapport. På nyårets andre […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

2. januar 2022

Del:

av styreleder Eivind Salen

Årets siste ukerapport. På nyårets andre dag. Det norske folk må reorientere seg, til en ny hverdag, der strømprisene er de høyeste i Europa, og ansvarlige politikere i maktposisjoner unnlater å adressere problemet. Det gir nye problemer, for når maktpolitikerne unnlater å relatere seg til folk flest, og deres bekymringer og uro, så vakler fundamentet i folkestyret. Vi skal ha et representativt demokrati, men er nå usikre på hvem politikerne våre representerer.

Sånn skal det ikke være. Og det er uhyre viktig nå at fjorårets sjokk slår rett ut i nyårets kamp. Vi har mistet noe verdifullt, og må ta det tilbake.

I overgangen fra et år til et annet passer det med noen refleksjoner om hvem vi er, og hvor vi skal. Motvind Norge er ikke en ensaksorganisasjon, selv om det finnes nok av dem som gjerne vil gjøre oss til det i et desperat forsøk på å ufarliggjøre oss. Vi er mot vindkraft fordi det ikke er bærekraftig. Vi arbeider for en sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig energipolitikk og arealforvaltning. Med sjokkprisene på strøm har befolkningen i Norge og alle strømkunder fått rett i fanget at den norske energipolitikken er ikke det.

Det er en sosial katastrofe. Og det er til å få pustevansker av, hvor langt inne det sitter for våre dagers karrierepolitikere å innse det. Det er også et sjokk i seg selv at det virker til å komme så overraskende på politikerne i maktposisjon, at de er sånn på bakfot. Har de ikke en forvaltning å stole på? Hvor er det de henter informasjon de gjør sine vedtak fra? Dette her, og det at slår rett ut på vanlige folks økonomi, og knekker den, samtidig som de som tjener penger på politikken blir styrtrike, det gir grobunn for sosial uro vi ikke er vant med i Norge. Det er ikke bærekraftig.

Økonomisk er det en katastrofe. Norge har bygget industri og næringsliv med konkurransefortrinnet lave energipriser til å oppveie for høye lønninger og levekostnader. Det har vært nøkkelen til velferdssamfunnet. Nøkkelen til arbeidsplasser. Nøkkelen til samholdet, og det at så veldig, veldig mange av oss føler seg inkludert, verdsatt og at de bidrar. Det er symptomatisk at insisteringen på at Norge tjener penger på dette kommer fra kraftbransjen selv, regissert av Energi Norge. De tjener penger på det. På alle oss andres bekostning. Det er vi som gir penger til dem.’ Og totalsummen er negativ, siden inflasjonen stiger, og kjøpekraften synker. Det er en dødsspiral. Det skal økonomene vite.

Miljømessig er det en katastrofe. For å kompensere på det politisk skapte energiunderskuddet, må det i følge kraftselskapenes strategi påført det politiske Norge bygges mer energiproduksjon. Og katastrofen er den, at all den energi det er aktuelt å bygge, aldri vil strekke til. Her kommer vår motstand mot vindkraft inn, fordi den er et symptom på en horribel energipolitikk, til stor skade for natur, miljø og mennesker. Hvert eneste naturområde som får et vindkraftverk ned på seg er tapt. Hvert eneste boligområde med vindkraft i nærheten er tapt, som et godt sted å bo. Hvert eneste reinbeiteområde med vindkraftverk er tapt. Det siste har til og med Høyesterett dømt, i en enstemmig dom, uten at det har fått noen konsekvenser verken for vindkraftverket det gjelder eller videre planer for vindkraftutbygging i Norge. Den går sin gang, med et nytt regime klart i slutten av mars, etter planen. Norske energimyndigheter med NVE og OED er tonedøv for alle innspill som ikke kommer fra bransjen selv.

Vi er nå oppe i 15,3 TWh vindkraftproduksjon i Norge i et gjennomsnittsår. Det er litt over to dager med olje- og gassproduksjon på sokkelen (7 TWh til dagen). Vindkraft vil aldri kunne erstatte dette. Beslutningsmyndighetene må realitetsorientere seg, og ta hensyn til tallene, ikke bare ordene fra vindkraftens og kraftbransjens propagandamaskineri. Vindkraft bidrar uhyggelig lite, og ødelegger uhyggelig mye, og vil aldri kunne møte en moderne verdens energibehov. Det er nødt til å finnes andre løsninger.

Motvind Norge har i vår Motmelding – En energipolitikk på naturens premisser lagt frem hvordan vi i Norge kan møte våre energibehov frem til 2050 uten å gjøre bruk av en eneste vindturbin. Det er veldig vanskelig å forstå hvorfor politikere med ambisjoner ikke gjør mer bruk av den, i stedet for å følge rådene til dem som fører landet rett ut i ulykken, og får dem selv til å fremstå som både uopplyste og uinformerte i møte med strømkrisen folk flest forstår veldig godt.

Det er viktig at du som leser dette skjønner at det ikke er nok at du synes det er godt skrevet, og at du er enig. Vi trenger også hjelp til å få budskapet frem.. Er du ikke medlem i Motvind Norge, bør du bli det nå, og er du medlem, og har lyst å gjøre mer, er det bare å skrive til kontakt@motvind.org, og komme med forslag, eller tilby tjenester. Vi trenger også lokale initiativ, spontan verving og at informasjonen deles og spres overalt der det er mulig, og at vi med det får gjennomslag.

Med det kan vi si Takk for det gamle, og Godt nytt år.

*
Innlegg i uken

Ta tilbake kontrollen over krafta

Oljelekkasje i fredet landskap på Frøya

Nye innlegg