Tellenes, Sokndal, Vindkraft
Tellenes Vindkraftverk i Sokndal

Utsettelsesvedtak for Moldalsknuten i Sokndal

  Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge 19. september […]

Forfatter:

Eivind Salen

Publisert:

4. oktober 2022

Del:

 


Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


19. september var det møte i kommunestyret i Sokndal. En av sakene som stod på dagsorden, var Moldalsknuten vindkraftverk, der kommunedirektørens innstilling var at kommunen skulle samtykke til at Norsk Vind Moldalsknuten AS sender inn melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for behandling og forslag til videre utbyggingsprogram. Dette ville kunne bety mer vindkraft i kommunen som allerede er rammet av den største enkeltutbyggingen i Sør-Norge, Tellenes vindkraftverk.

Vi ser det samme mønsteret over hele landet. Strategien til utbygger er å få kommunen med på å gå videre med prosjektet, slik at de har et «positivt vedtak» hos kommunen. Dette vedtaket kan være så forsiktig som bare mulig, men det skal være at kommunen sier «ja» til noe vindkraftutbyggerne spør om. Flere kommuner er svært skeptiske til vindkraftutbygging etter de sterkt negative erfaringene i første omgang, og i svært, svært mange kommuner er det også lokale initiativ til å få kommunene til å avvise forslag om vindkraft så tidlig og effektivt som mulig. Derfor forsøker vindkraftselskapene å sukre pillen så godt det lar seg gjøre, både med penger og andre lokkemidler, og også med forsikringer om at et ja nå «ikke er forpliktende».

Det var dette siste de kjørte beinhardt på i Sokndal. I kommunedirektørens innstilling er det et eget punkt 2, og det blir nevnt flere steder i kommunedirektørens infoskriv. Vi aner nok at utbygger Norsk Vind AS har hatt tett kontakt med kommunedirektøren og ganske sikkert også med ordfører, for å legge til rette for et positivt vedtak for dem.

Men informasjonsarbeidet om vindkraftens skadelige virkninger bærer frukter. Sokndal kommune har også første hånds erfaring, og vet forskjellen på hva utbygger lover før utbyggingene starter og hva realitetene er etterpå. Moldalsknuten vil bli liggende i direkte tilknytning til Tellenes. Det er en del av den nye strategien, alle utbygde områder ligger utsatt til for ytterligere utbygging. Men for Sokndal sin del, vil de ta en av de siste grønne lungene.

Før møtet startet, ble det klart at tross utbygger, kommunedirektørens og ordførers anstrengelser, så gikk det mot nei i kommunestyremøtet. Ordfører valgte derfor å trekke forslaget, og i stedet gå for et utsettelsesforslag, der nøyaktig samme forslag i nøyaktig samme sak sukres med enda mer sukker av samme type. Nå skal utbygger Norsk Vind AS betale advokat for å skrive en tekst, med garantier om at et ja til å gå videre ikke er forpliktende for å si ja til en utbygging.

En sånn garanti er meningsløs, for denne garantien er det insistert for at kommunen har allerede. Så det er ingen forskjell om en advokat skriver det i tillegg. Vi vet også at utbygger – særlig når det er Norsk Vind – vil presse på for en utbygging med absolutt alle midler uansett. Det har vi sett i Bjerkreim og Flekkefjord, og alle andre steder de har vært. I Flekkefjord ba de til og med staten om statlig arealplan gjennom Flekkefjord sentrum, for å få fraktet turbindelene opp.

Kommunen kunne like godt sagt nei med en gang. Men ordfører fikk det som han ville med utsettelsesvedtaket sitt. Det er også en del av strategien. Prioritet nummer 1 er å få et ja-vedtak, samme hvor lite og forsiktig. Prioritet nummer 2 er å unngå et nei-vedtak, nærmest for enhver pris. Går det mot Nei, må kommunen eller vindkraftens utvalgte i kommunen, heller be om å få utsatt vedtaket. Det var det som skjedde i Sokndal.

Dette var en viktig delseier for oss. Den viser at motstanden er sterk både blant folk flest og i kommunestyrene rundt omkring i hele landet, og et massivt propaganda-fremstøt fra hele vindkraftens mektige nettverk og lobby klarer ikke å dekke over at vindkraften er ubrukelig som energiform og sterkt skadelig for natur og omgivelser der den kommer. Spesielt ille er det i Norge, der fjell og hei og skog og mark sprenges i stykker for alltid, for midlertidig energiproduksjon til eksport ut av landet.

Se debatten fra kommunestyret i vedlagte film på YouTube. Det er først Dalane Energi, som legger frem sin sak i 20 minutter fra litt over 33 minutt. Motvind Norge får et besøk, uten at vi blir nevnt med navn, men det er ganske klart hvem de sikter til. Fra 2 timer og 46 minutter er selve debatten i vindkraftsaken. Under videoen er også lagt ved saksdokumentene. Det ene er kommunedirektørens innstilling til dette møtet, det andre er konsesjonssøknaden den gang Moldalsknuten første gang ble forsøkt utbygd med en søknad fra 2013. Den gang fikk Norsk Vind AS konsesjon, men de fikk aldri bygget den ut, og konsesjonen bortfalt 3. juli i år.

Måtte den aldri komme tilbake.

YouTube fra møtet i kommunestyret. Dalane Energi er fra 33:41 minutt, og debatten om vindkraft er fra 2:46:27 timer (minutt og sekund).

Saksdokumenter

Konsesjonssøknad fra 2013

Kommunedirektørens innstilling