Øyfjellet Wind AS – stans anleggsarbeidet

Foto: Trond Erik Vollen

Motvind Norge: Alt anleggsarbeid i Øyfjellet Wind AS må stanse til endelig dom foreligger.  

Øyfjellet Wind AS rekker ikke fristen for de grønne sertifikatene og søker om utsatt frist til 30.9.2022.   Ettersom det er tatt ut søksmål, og saka er berammet i Oslo Tingrett 21.09.2020, er å stanse arbeidet i påvente av endelig dom, det eneste ansvarlige å gjøre.

Les Motvind Norges høringsuttalelse her