Lutelandet vindkraftverk, Fjaler kommune
Jarl Egil Hausbø, Sykkel oppstillingsplass, Lutelandet vindkraftverk

Uke 27 Energisk Motvind!

Av styreleder Eivind Salen Denne uken slapp Motvind Norge vår […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

11. juli 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Denne uken slapp Motvind Norge vår motmelding til Regjeringens energimelding. Vår melding er Energipolitikk på Naturens premisser. Budskapet er at vi ikke trenger en eneste vindturbin for å dekke Norges energibehov nå og for overskuelig fremtid. At vannkraftlandet likevel satser på vindkraft, og det i noen av Europas vakreste og viktigste naturområder, det vitner om at pengeinteressene har overtatt for samfunnsinteressene i landets energipolitikk. Det er å be om Motvind.

Vi slapp også filmen Den grønne tragedien i alle kanaler. Her er den på YouTube. Den må deles og spres, vidt og bredt. Den viser den menneskelige siden av vindkraftutbyggingen, ofrene, de som må leve med vindkraftverk i områder de oppfattet som sine. Denne er sterk. Helt enkelt og nært, fra Haramsøya, Øyfjellet, Kvaløya, Vardafjell og Lista, hver sine forskjellige skjebner.

De andre omtrent 94 konsesjonene har lignende skjebner. Og husk, filmen viser bare et menneske fra hvert anlegg. Det finnes utallige andre.

Motvind Norge lanserte også en etterlengtet vervekampanje. Vi trenger flere medlemmer, og vi trenger hjelp til å få dem. Det er ikke nok bare å ha rett i budskapet, vi må også nå frem med det med kraft og tyngde. Vi håper å bli 25 000 til valget! Nå er vi 19 057. Meld inn familien din, verv flere, få folk til å trykke «Bli medlem» og fylle de helt enkle nødvendige opplysningene, betal 250 kroner og bli med! De som vil får nå tilsendt vervepremie, Hogne Hongsets bok Vindbaronene, i posten. Den er alene verd prisen, og vel så det.

Vi har også bannerstafetten i full gang. Over hele landet står folk langs veiene med det glade budskap, Nei til Vindkraft, vi trenger den ikke, og den gjør langt større skade enn nytte. For viderekommende er budskapet at utbyggingen av vindkraft i Norge bryter en lang rekke lover, fra de første grunneieravtaler tegnes med hemmelige kontrakter mellom ulike parter, til vindkraftverkene er i gang, og vilkår i konsesjonen ikke blir overholdt. Vi trenger flere til å sette seg inn i disse sakene, og vi jobber hardt for å få det!

Av saker, så kom det denne uken søknad om utsatt frist for idriftsettelse for Buheii og Tysvær vindkraftverk. Det gir muligheter for å stoppe dem! Et enstemmig Storting sa 19. juni, 2020, at ingen anlegg med gyldig konsesjon skulle få frist lenger enn 31.12.2021. Det er en forsterkning av NVE (Norges Vassdrag og Energidirektorat) sitt eget brev av november 2019, der nøyaktig det samme står.

Utbygger har bygget på egen risiko. Og både for Tysvær og Buheii er det en rekke lover som er brutt, for å få tilgang til arealene og kunne bygge i det som vitterlig er natur- og friluftsområder. Begge anleggene er til overmål i siste instans eid av australske MacQuarie-gruppen, selskapet som har en fremtredende rolle i dokumentaren Mennene som plyndret Europa, og står for den største skattesvindelen i Tyskland siden andre verdenskrig. Med klar margin.

Skal norske energimyndigheter med direktorat og departement lytte til dem, eller lytte til vårt eget Storting? Høringsfristen er 30 august. Motvind Norge er på saken. Det samme bør dere alle være. Gi klar beskjed om at utsatt frist er uaktuelt. 31. desember går konsesjonen ut på dato. Er de ikke ferdig innen da, er konsesjonen ugyldig og verdiløs. Tiltakshaver må heller ta kostnaden med å rydde opp etter seg.

Det er svært, svært mange andre ting som skjer. Både synlige og usynlige. Selv er jeg på reise, og leverer daglige rapporter og innlegg på Facebook fra mine besøk i vindkraftverk og anleggsområder langs Vestlandet. Denne uken har jeg vært på Haramsøya, Stadlandet, Lutelandet og nå Tysvær. Her i Tysvær er det anleggene Tysvær og Gismarvik som tvinges gjennom med rå makt, som vi må vi møte med like rå motmakt.

Vindkraftutbygging i Norge er galskap. Galskap møter man ikke med å lukke seg inne i husene sine, hengi seg til resignasjon, uvitenhet og frykt, men med kraftig motstand, kraftig Motvind. Til det trenger vi medlemmer. Verv en i dag, og så stopper vi dem.

Nye innlegg