6EC506F8-FE50-487D-A586-713F311442CD

Motvind Overalt

Av styreleder Eivind Salen Vindkraften ruller ut over hele landet. […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

21. februar 2021

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Vindkraften ruller ut over hele landet. Om de ikke bygger nå, skal de bygge fremover. Vi trenger ubegrensede mengder «fornybar energi», som de kaller det, og vi trenger til sammenligning null fornybar natur, fornybare reinbeitedistrikt og fornybar folkehelse.

For å stoppe dette må vi være overalt. Alltid. Motvind Norge skal stå i hver avis, i hver sak, på hvert fjell, på hvert nes, langs veien og i heien, i byen og på landet, på folkemøter og andre møter, i rettssalen og i debatter, overalt hvor de prøver seg, hele tiden.

Mandag var vi over hele landet. Båltenning, og andre markeringer. Hjerteformet. Både i direkte og og i overført betydning. For naturen og for hverandre.

Tirsdag var vi i styremøte, i Helgelendingen og andre steder som motsvar på at Øyfjellet fikk forlenget frist i tråd med NORWEAS ønsker, men i strid med et enstemmig Storting. Er ikke Stortinget sterkt nok til å stå i mot kapitalinteressene i vindkraftens interesseorganisasjon, NORWEA, trenger de hjelp av folkebevegelsen Motvind. Vi hjelper dem både med argumenter og med slagstyrke.

Onsdag, torsdag og fredag jobbet vi med sakene Nord-Odal, Raggovidda, Frøya, Haramsøya, Tysvær, Lillesand, Buheii og andre. Kjølberget, Sjonfjellet, anleggene i Narvik og i gamle Nord-Hordaland, eksisterende og kommende anlegg.

Det drypper ut i leserbrev hva vi holder på med. Vindkraftadvokatkontoret Thommesen tror de kan vinne debatten ved å være arrogant, og snakke om Motvinds «etterrettelighet» og «arbeidsmetoder» (Farsund avis, 20.02.2021). Det minner om adelen som trodde de kunne beholde føydalsamfunnet ved å møte folket med – arroganse.

Vi er overalt, alltid, og svarer selvfølgelig advokatkontoret ut, slik vi også gjør hver eneste brev de og alle andre advokatkontor sender hvert eneste sted. Bare advokatkontoret Haavind har 132 advokater til 4-5000 kroner timen. I tillegg kommer minst 8 andre advokatkontor i interesseorganisasjonen NORWEA. 

Synd for dem at Motvind er en folkebevegelse. Som alle folkebevegelser har vi ubegrensede ressurser. Vi er alle. Og vi jobber for hverandre. Det er mer verdt enn alle tusenlappene i alle advokatkontorene til sammen.

Vi bestiller litt bannere, brosjyrer og infomateriell nå. Sånn at vi er synlige overalt ute i den virkelige verden også. Lokalpolitikeren skal vite det, når han og hun går inn i kommunestyret for å stemme. Rikspolitikeren skal se det og tenke på det hver dag på vei til jobb. De som ser for seg å tjene penger på vindkraft eller gjøre karriere på vindkraft, skal være omringet av Motvind.

Ingenting skjer i smug. Alt i flomlys. Alt med megaton. Alt med Motvind. Overalt. Alltid. 

Nye innlegg